Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 390 /KH-UBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày hiệu lực 30/12/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Đặng Xuân Thanh
Tài liệu đính kèm 390_KH-UBND_Thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ MN và HS TH vùng DTTS.doc
Văn bản mới