Triển khai công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ
Số ký hiệu văn bản 06- KH- SGD ĐT
Ngày ban hành 18/01/2017
Ngày hiệu lực 18/01/2017
Trích yếu nội dung Triển khai công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Anh Ninh
Tài liệu đính kèm 06-KH-SGD ĐT.signed.pdf
Văn bản mới