Tổng số: 139
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1672/SGDDT-GDCN&GDTX 29/09/2017 Hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suất đời năm 2017 Tải về
1666/SGDĐT-GDTrH 28/09/2017 Quản lý hoạt động chuyên môn trong các cơ sở giáo dục Trung học và trung tâm GDNN-GDTX Tải về
1637/SGD&DT-VP 25/09/2017 Hướng dẫn công tác triển khai thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 Tải về
138/KH-SGDDT 22/09/2017 Tập huấn cách vận dụng đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông năm 2017 Tải về
139/KH-SGDDT 22/09/2017 Kế hoạch tổ chức các kỳ thi chọn HSG trung học phổ thông năm học 2017-2018 Tải về
136/KH-SGD&ĐT 22/09/2017 KẾ HOẠCH Chỉ đạo, tổ chức hội thảo các cấp về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục Tải về
139/KH-SGD&ĐT 22/09/2017 Kế hoạch tổ chức các kỳ thi chọn HSG Trung học phổ thông năm 2017-2018 Tải về
1505/QĐ-SGD&ĐT 21/09/2017 Quyết định ban hành Quy định văn hóa công sở tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
1627/SGD&ĐT-GDTrH 21/09/2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 -2018 Tải về
131/KH-SGD&ĐT 18/09/2017 Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng phòng ở công vụ giáo viên, phòng ở bán trú học sinh tại các cơ sở giáo dục Tải về
12345678910...