THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ GD&ĐT LÀO CAI

 

Ông NGUYỄN ANH NINH

Chức vụ:Giám đốc

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Giáo dục học

Điện thoại: 0214.3841595

Email: ninhna@laocai.edu.vn


Bà DƯƠNG BÍCH NGUYỆT

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Vật lý

Điện thoại: 0214.3655888

Email: nguyetdb@laocai.edu.vn

   

Ông NGUYỄN THẾ DŨNG

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Lịch sử

Điện thoại: 0214.3821214

Email:dungnt@laocai.edu.vn


Ông ĐỖ MINH TÂM

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ đào tạo: 

Điện thoại: 0214.3515159

Email:tindl@laocai.edu.vn

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 77
  • Hôm nay: 402
  • Trong tuần: 8,222
  • Tất cả: 311,329
Đăng nhập