Đơn vị trực thuộc
 • 08/04/2015

  Địa chỉ e-mail các đơn vị trực thuộc Sở

  Địa chỉ e-mail các đơn vị trực thuộc Sở

 • 14/03/2011

  Thông tin các Trường THPT, Trung tâm GDTX

  THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG STT Đơn vị C.Vụ Họ và Tên Điện thoại CQ Fax Địa chỉ 1 Số 1 TPLC   Hành chính 3842 843 3842 843 Thành phố Lào Cai HT Đỗ Minh Tâm 3515159   2 Số 2 TPLC   Hành chính 750 250 852 306 Thành phố Lào Cai HT Lê Thế Vinh 852 308 751 268 3 Số 3 TPLC   Hành Chính 826 809 832 068 Thành phố Lào Cai PHT Hoàng Mạnh Thắng 3826 937   4 Số 4 TPLC   Hành chính 852 092   Thành phố Lào Cai HT Nguyễn Thị Hiền 750 160   5 Chuyên   Hành Chính 841 955 842 056 Thành phố Lào Cai HT Nguyễn Trường Giang 841 914   6 Dân tộc Nội trú Tỉnh   Hành Chính 3840 125 3840 125 Thành phố Lào Cai PHT Lê Ngọc Quỳnh 3840 924   7 Số 1 Bảo thắng   Hành Chính 862 236 862 989 Huyện Bảo thắng HT Nguyễn Đắc Sơn 3 861 267 3 861 267 8 Số 2 Bảo Thắng   Hành Chính 3863 163 3863 419 Huyện Bảo thắng HT Nguyễn Sỹ Tiến 3863 419   9 Số 3 Bảo Thắng   Hành Chính 3865 182   Huyện Bảo thắng HT Trần Thế Sơn 3865 493   10 Số 1 Văn bàn   Hành chính 882 185 882 628 Huyện Văn bàn HT Phạm Vinh Quang 882 628   11 Số 2 Văn Bàn   Hành chính 3863 549 3863 549 Huyện Văn bàn HT Hoàng Văn Việt 3507 558   12 Số 3 Văn Bàn   Hành chính 3895 077 3895 077 Huyện Văn bàn HT Hoàng Văn Phong 3508 998   13 Số 4 Văn Bàn   Hành chính 3 788 342   Huyện Văn bàn HT Nguyễn Minh Tuân 2 246 476   14 Số1 Mường Khương   Hành chính 881 207   Huyện M. Khương HT Đỗ Xuân Thắng 881 029   15 Số 2 Mường Khương   Hành chính 886 231 886 231      Huyện M. Khương HT Vũ Đình Việt 886 278   16 Số 3 Mường Khương   Hành Chính 3504787   Huyện Mường Khương HT Vương Văn Thắng     17 Số 1 Bát Xát   Hành chính 883 079   Huyện Bát Xát HT Vũ Xuân Long 3501 733   18 Số 2 Bát Xát   Hành chính 3898 922   Huyện Bát Xát HT Sa Anh 3898 922   19 Số 1 Si Ma Cai   Hành chính 3796 229   Huyện Si Ma Cai HT Phạm Thanh Dương 3796 255   20 Số 2 Si Ma Cai   Hành chính     Huyện Si Ma Cai HT Cao Xuân Lâm 3.508.040   21 Số 1 Bắc Hà   Hành chính 880 234 880 983 Huyện Bắc Hà HT Lưu Thị Minh Đức 880 988   22 Số 2 Bắc Hà   Hành chính 3864 014 864 014 Huyện Bắc Hà HT Vũ Thu Hường 3864 001   23 Số 1 Sa Pa   Hành chính 6264 006 872 274 Huyện Sa Pa HT Phạm Văn Doanh 3871 348   24 Số 2 Sa Pa   Hành Chính 887 777   Huyện Sa Pa HT Nguyễn Quang Hưng     25 Số 1 Bảo Yên   Hành Chính 876 313 877 729 Huyện Bảo Yên HT Ngô Thị Nghi 876 624   26 Số 2 Bảo Yên   Hành Chính 879 241 879 336 Huyện Bảo Yên HT Nguyễn Thị Hồng 879 336   27 Số 3 Bảo Yên   Hành Chính 3506626 878 658 Huyện Bảo Yên HT Hoàng Văn Chúc 6290 645   28 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bắc Hà   Hành Chính 3880 207   Huyện Bắc Hà HT Hà Thị Thái 3780 892     THÔNG TIN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN STT Đơn vị C.Vụ Họ và Tên Điện thoại CQ Fax Địa chỉ 1 TTGDTX số 1 Thành phố Lào Cai   Hành Chính 826 485   Thành phố Lào Cai GĐ Tống Đức Quang 826 485   2 TTGDTX số 2 Thành phố Lào Cai   Hành Chính 852 170   Thành phố Lào Cai GĐ Lê Thúy Hậu 852 170   3 TTGDTX Bảo Thắng   Hành Chính 862 181 862 181 Huyện Bảo Thắng GĐ Đào Tiến Thành 860 288   8 TTGDTX Bảo Yên   Hành Chính 876 145   Huyện Bảo Yên GĐ Nguyễn Gia Ninh 877 128   6 TTGDTX Bắc Hà   Hành chính 880 237 880 834 Huyện Bắc Hà GĐ Nguyễn Phong Vũ 880 834   4 TTGDTX Văn Bàn   Hành Chính 882 196   Huyện Văn Bàn PGĐ Lương Cảnh Toàn 882 800   5 TTGDTX Mường Khương   Hành chính   881 611 Huyện       Mường Khương PGĐ Phan Ngọc Quỳnh 3 891 206   7 TTGDTX Si Ma Cai   Hành Chính 796 413 796 415 Huyện Si Ma Cai GĐ Thền Văn Quang 796 415   9 TTGDTX Sa Pa   Hành chính 871 241   Huyện Sa Pa GĐ Trần Đức Trực     10 TTGDTX Bát Xát   Hành chính 883 230   Huyện Bát Xát GĐ Đỗ Đức Chiến 883 942   11  TTKTTH- HNDN & GDTX Tỉnh Lào Cai   Hành chính 840 185 840 185 Thành phố Lào Cai GĐ Đặng Đức Thái 842 786   12 TT Hán Ngữ tỉnh LC   Hành chính 3822 894 840 185 Thành phố Lào Cai GĐ Phạm Duy Phương        


Thống kê truy cập
 • Đang online: 49
 • Hôm nay: 1063
 • Trong tuần: 7,535
 • Tất cả: 344,413
Đăng nhập