Thông báo tuyển sinh Đại học tại Thái Lan năm 2016
Thông báo tuyển sinh Đại học tại Thái Lan năm 2016
390- TB- SGD ĐT.pdf


UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 390/TB-SGD&ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lào Cai, ngày 24 tháng  11  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đại học tại Vương Quốc Thái Lan năm 2016

 

Thực hiện công văn số 5671/UBND-VX ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tham gia khóa học tại Thái Lan;

Căn cứ công hàm của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội và các tài liệu liên quan;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đại học tại Thái Lan bằng học bổng của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan năm 2016 như sau:

1. Chỉ tiêu, ngành, trường đào tạo

Ngành

đào tạo

Trường đào tạo

Số lượng

chỉ tiêu

Hình thức

Kinh phí đào tạo 04 năm

Ngôn ngữ dạy và học

Điều kiện tối thiểu

Nông nghiệp

 Trường ĐH KASETSART – Thái Lan

01

Chương trình cử nhân, học 04 năm

Học bổng của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan

Tiếng Anh

Có thể nghe, nói, đọc, viết và hiểu tiếng Anh ở mức tốt

Quản lý du lịch

Có khả năng tiếng Anh đạt TOEFL 550 điểm hoặc TOEFL IBT 75 điểm hoặc  IELTS 6.0 điểm hay CU-TEP 75 điểm hoặc TU-GET 520 điểm

Tổng chỉ tiêu

01

 

 

 

 

2. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét tuyển

- Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai, đã tốt nghiệp THPT.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm tệ nạn xã hội, có đủ sức khoẻ để học tập.

- Tình nguyện đi học đại học và công tác tại tỉnh Lào Cai sau khi tốt nghiệp; trong quá trình học không được dự thi hoặc chuyển sang học các trường khác.

- Có chứng chỉ tiếng Anh đạt điều kiện tối thiểu trở lên.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

3.1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển:

Người đăng ký xét tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

- Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp) bản gốc và 04 bản sao.

- 04 ảnh màu loại 4 x6 có ghi tên ở mặt sau.

- Chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL hoặc IELTS hoặc CU-TEP hoặc TU-GET) bản gốc và 04 bản sao.

- Chứng minh thư hoặc hộ chiếu bản gốc và 04 bản sao.

- Giấy khám sức khỏe bản gốc và 04 bản sao.

- Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu của cha hoặc mẹ (04 bản).

3.2. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và lệ phí:

- Người đăng ký xét tuyển cần liên lạc trước để đăng ký qua số điện thoại: 0203.821361 (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Sở GD&ĐT Lào Cai).

- Sau đó nộp hồ sơ dự tuyển về địa chỉ: Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên Sở GD&ĐT Lào Cai – Trụ sở khối 4, đường 30/4 phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai tỉnh Lào Cai.  

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển chậm nhất ngày 29/11/2016. Tổng hợp gửi hồ sơ về Sở Ngoại vụ ngày 30/11/2016.

- Lệ phí: Không.

Sở GD&ĐT Lào Cai trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị thông tin đến các đối tượng có nhu cầu, biết đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển.

Mọi chi tiết liên hệ phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên Sở GD&ĐT theo số điện thoại trên./.

 

  Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các sở ban ngành tỉnh Lào Cai;

- Phòng GD&ĐT các huyện, TP;

- Các trường THPT, TT DN&GDTX;

- Website Sở GD&ĐT;

- L­ưu: VT, GDCN&GDTX.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã kí)

 

Nguyễn Anh Ninh

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 991
  • Trong tuần: 10,856
  • Tất cả: 880,532
Đăng nhập