HUYỆN SI MA CAI TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 46 CỦA UBND TỈNH

HUYỆN SI MA CAI TRIỂN KHAI

KẾ HOẠCH SỐ 46 CỦA UBND TỈNH

 

            Ngày 16/9/2015, Hội Khuyến học huyện phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Si Ma Cai mở lớp tập huấn, triển khai Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020". Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, lãnh đạo UBND các xã, các cơ quan đoàn thể, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Khuyến học 13 xã cùng toàn thể Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện đã dự hội nghị.

            Ông Giàng Sín Chớ - Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện tới dự và chỉ đạo hội nghị. Sau khi nghe trình bày các văn bản chỉ đạo và kế hoạch thực hiện Đề án, các đại biểu đã thảo luận và nghe giải đáp những vấn đề vướng mắc đạt ra.  Kết thúc Hội nghị, UBND huyện đánh giá cao kết quả Hội nghị tập huấn, giao nhiệm vụ cho Hội Khuyến học huyện và Phòng Giáo dục & Đào tạo, các cơ quan đoàn thể huyện phối hợp với UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được nhấn mạnh nhằm  vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thi đua thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả. Cần phấn đấu để đạt và vượt chỉ tiêu gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Trước mắt cần tổ chức chỉ đạo mô hình xã điểm thực hiện đánh giá kết quả, tổng kết rút kinh nghiệm vào cuối tháng 10/2015, làm cơ sở triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn huyện vào đầu năm 2016.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 896
  • Trong tuần: 10,761
  • Tất cả: 880,437
Đăng nhập