banner
Lượt xem: 6175

Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 10%. Trong đó: Nông lâm nghiệp tăng khoản 4,8%; công nghiệp – xây dựng tăng khoảng 12,4%; dịch vụ tăng khoảng 9,6%.

(2 GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng.

(3) Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 15,0%; công nghiệp - xây dựng 44,5%; dịch vụ 40,5%.

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 29.724 tỷ đồng.

(5) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 300 nghìn tấn.

(6) Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đạt 62 triệu đồng.

(7) Xây dựng các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: 8 xã.

(8) Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,5% tổng số hộ trên địa bàn.

(9) Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 24.394 tỷ đồng (giá 2010).

(10) Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt trên 2.500 triệu USD.

(11) Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 13,1% so ước thực hiện năm 2016.

(11) Tổng lượng khách du lịch: 3,1 triệu lượt người.

(12) Tổng lượng khách du lịch: 3,1 triệu lượt người; tổng doanh thu du lịch đạt 7.800 tỷ đồng;

(13) Củng cố kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tại 164 xã, phường, thị trấn; 48,5% số trường đạt chuẩn quốc gia.

(14) Tạo việc làm mới trong năm: 12.450 lao động.

(15) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 59,7%, trong đó qua đào tạo nghề 47,7%.

 (16) Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 5%.

(17) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%/năm.

(18) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) giảm còn 18,9%.

(19) Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,6%.

(20) 80,6% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 73% số thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá; 92% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, 71% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

(21) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,2%.

(22) 97% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, 87% số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

(23) 50% các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý, 30% các xã tại các huyện, thành phố được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

(24) Trên 70% các vụ án được điều tra, khám phá.

(25) Trên 90% các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá.

Nguồn: Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016


 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 66
 • Hôm nay: 1,663
 • Trong tuần: 43,171
 • Tất cả: 51,240,102
Đăng nhập