CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021- 2022
Số ký hiệu văn bản 16/CT- UBND
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021- 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm file_20210825_073718_16-210823_ct-ubnd_chi_t_20210824120210824021623908_signed_20210824024210616.pdf
Văn bản mới