Quyết định ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 1331/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/07/2021
Ngày hiệu lực 24/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1331_qd-ttg_24072021_chien-luoc-phat-trien-thanh-nien-2021.2030.pdf
Văn bản mới