Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.
Số ký hiệu văn bản 1465/SGD&ĐT-VP
Ngày ban hành 26/08/2022
Ngày hiệu lực 26/08/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 248_huong_dan_nhiem_vu_nam_hoc20220827012559330_signed.pdf
Văn bản mới