tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Giai đoạn 2021-2025".
Số ký hiệu văn bản 1590 /SGD&ĐT-VP
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Giai đoạn 2021-2025".
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Huong_dan_thi_Tim_hieu_Chuong_20220916053008959_Signed.pdf
Văn bản mới