Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 2334//SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày hiệu lực 07/12/2022
Trích yếu nội dung Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0712tiep_tuc_tang_cuong_cac_bi20221207015327863_signed.pdf
Văn bản mới