Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
Số ký hiệu văn bản 550 /BGDĐT-GDTC
Ngày ban hành 25/02/2020
Ngày hiệu lực 25/02/2020
Trích yếu nội dung Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 550_bgddt_gdt.pdf
Văn bản mới