Hướng dẫn quy định quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính kho
Số ký hiệu văn bản Số: 189/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 04/02/2021
Ngày hiệu lực 04/02/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn quy định quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính kho
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Thế Dũng
Tài liệu đính kèm 21.189. CV_HUONG_DAN_HOAT_DONG_GDKN.pdf
Văn bản mới