V/v tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1476/UBND-NLN
Ngày ban hành 15/04/2021
Ngày hiệu lực 15/04/2021
Trích yếu nội dung V/v tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1476CV2021.pdf