Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1428/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 1428QĐ2021.doc