Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về kịch bản tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021)
Số ký hiệu văn bản 126/TB-VPUBND
Ngày ban hành 17/05/2021
Ngày hiệu lực 17/05/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về kịch bản tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 126TBVP12021.pdf