Về việc sáp nhập khối thi đua
Số ký hiệu văn bản 1746/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2021
Ngày hiệu lực 26/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc sáp nhập khối thi đua
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1746QĐ2021.pdf