Tổng số: 4245
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2753/QĐ-UBND 02/08/2021
Về việc phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho người thực hiện cách ly y tế tập trung (F0, F1) thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 16
3567/UBND-VX 02/08/2021
V/v tăng cường thực hiện tiêm vắc xin và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Lượt xem: 21
05/CĐ-UBND 02/08/2021
Công điện Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 24
2751/QĐ-UBND 02/08/2021
Về việc khen thưởng Tổng kết thực hiện chiến dịch cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 19
319/KH-UBND 02/08/2021
Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 15
3484/UBND-BBT 29/07/2021
V/v tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Lượt xem: 42
2692/QĐ-UBND 29/07/2021
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 152
2693/QĐ-UBND 29/07/2021
Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 148
2701/QĐ-UBND 29/07/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho người thực hiện cách ly y tế tập trung (F0, F1) thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 156
316/KH-UBND 29/07/2021
Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 42
12345678910...