SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI

LỊCH DỰ HỌP, HỘI NGHỊ CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 20 tháng 12 năm 2017

Thứ, ngày, tháng

T.gian

Nội dung

Số văn bản/đơn vị phát hành văn bản

Địa điểm

Lãnh đạo Sở

Phân công xe

20/12/2017

Thứ 4

½ ngày

7h30’

Hội nghị đánh giá kết quả dự án “Điều trị nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone XHH và KQ thực hiện dự án Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán về tái hòa nhập cộng đồng”

690/VPUBND

P1-Trung tâm Hội nghị tỉnh

PGĐ Đỗ Minh Tâm

24C-8299

(Ô Thức)

½ ngày

8h00’

Họp ban chỉ đạo thực tập Sư phạm cấp tỉnh năm học 2017-2018 theo QĐ số 2120/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/11/2017

Sở GD&ĐT

Hội trường Sở GD&ĐT

PGĐ Dương Bích Nguyệt,

CB theo QĐ 2120 ngày 30/11/2017 của Sở GDĐT

½ ngày

8h00’

Họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ UDCNTT năm 2017, triển khai NV năm 2018

691/VPUBND

P3-T4-UBND tỉnh

PGĐ Nguyễn Thế Dũng

24C-0600

(Ô H Dũng)

13h30’

Tổng kết công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; phân luồng học sinh; Đổi mới giáo dục (dự kiến)

UBND tỉnh

P1-Trung tâm Hội nghị tỉnh

GĐ, các PGĐ; các thành viên, Tổ thư ký BCĐ PCGD, ĐMGD.

24C-8299

(Ô Thức)

½ ngày

14h00’

Hội nghị tổng kết Hợp phần giáo dục do Tổ chức KOIKA tài trợ

2149/SGD&ĐT

Trung tâm HN TP Lào Cai

PGĐ Dương Bích Nguyệt

24C-0600

(Ô H Dũng)

21/12/2017

Thứ 5

13h30’

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý về thanh tra giáo dục (trực tuyến)

5920/BGD&ĐT

Hội trường Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở; Thanh tra; Tổ CNTT cử 01 cán bộ

22/12/2017

Thứ 6

½ ngày

7h30’

Hội thảo tổng kết đánh giá Chương trình hạnh phúc Lào Cai và chia sẻ kinh nghiệm chương trình XDNTM giái đoạn 2014-2018

5961/UBND-NLN

Khách sạn Mường Thanh Lào Cai

PGĐ Dương Bích Nguyệt

24C-0600

(Ô H Dũng)

8h00’

Họp Hội đồng đánh giá CBCC, cơ quan và người đứng đầu cơ quan; Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan.

Sở GD&ĐT

Hội trường Sở GD&ĐT

Hội đồng đánh giá, phân loại CBCC+ Hội đồng thi đua khen thưởng

9h00’

Lễ Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47

904/STTTT

THCS số 1 Phố Ràng, huyện Bảo Yên

25/12/2017

Thứ 2

8h00’

Khai mạc chấm cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh (vòng 1)

Trường THPT DTNT tỉnh

PGĐ Nguyễn Thế Dũng

24C-0600

(Ô H Dũng)

28/12/2017

Thứ 5

8h00’

Tổng kết cơ quan năm 2017 và Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2018

Sở GD&ĐT

Hội trường Sở GD&ĐT

Toàn thể Đảng viên, CBCCVC cơ quan

8h00’

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 6 khóa XII cho CBCCVC cơ quan

Đảng ủy Sở GD&ĐT

Hội trường Sở GD&ĐT

Toàn thể Đảng viên, CBCCVC cơ quan

1,5 ngày

S: 8h00’

C:14h00

Hội nghị trực tuyến Chính phủ triển khai kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2018

676/UBND-TH

P3-T4-UBND tỉnh

04/01/2017

Thứ 5

8h00’

Khai mạc chấm cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh (vòng 2)

Trường THPT DTNT tỉnh

PGĐ Nguyễn Thế Dũng

24C-0600

(Ô H Dũng)

 

Nơi nhận:     

- Lãnh đạo Sở;

- Công đoàn ngành;

- Các phòng, ban Sở;

- Lưu: VP.

Lào Cai, ngày 19 tháng 12 năm 2017

TL. GIÁM ĐỐC

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập