Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn THPT

Tham gia Hội thảo có hơn 60 thầy, cô giáo là cán bộ quản lý và giáo viên bộ môn Ngữ văn của 24 trường PTTH trong toàn tỉnh.

Hội thảo tập trung đánh giá và bàn các giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn sau một giai đoạn thực hiện. Đặc biệt đi sâu vào các nội dung như: Đổi mới phương pháp dạy học trong giờ đọc hiểu văn bản; sử dụng giáo án điện tử và các phương tiện hỗ trợ cho hoạt động dạy học; phương pháp và kĩ thuật dạy học bộ môn Ngữ văn; vai trò của cán bộ quản lý và tổ chuyên môn trong hoạt động đổi mới phương pháp dạy học tại các nhà trường.

Giờ Văn của giáo viên trường THPT Chuyên Lào Cai.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng đổi mới phương pháp dạy học trước hết là phải đổi mới ở ý thức và nhận thức, đây là một quá trình lâu dài và thường xuyên. Trong quá trình đổi mới vừa đảm bảo tính kế thừa, phát huy những ưu điểm của các phương pháp dạy học truyền thống; chú ý phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học cần mang tính đồng bộ từ công tác quản lý của các cấp lãnh đạo đến việc thực hiện có trách nhiệm của các thầy cô giáo và thay đổi nhận thức của học sinh về phương pháp học tập, trong đó đề cao khả năng tự học, tự nghiên cứu. Đối với giờ đọc hiểu văn bản văn học cần quan tâm đến việc tự cảm nhận, phân tích, lý giải của học sinh; giờ tiếng Việt, làm văn tổ chức cho học sinh hình thành kiến thức cần đạt và mang tính hành dụng cao. Đặc biệt, các giờ học cần đảm bảo kiến thức kỹ năng theo chuẩn. Việc áp dụng các kĩ thuật dạy học cần thực hiện linh hoạt, tránh máy móc, công thức để tạo một giờ học thoải mái, tự nhiên cho thầy và trò trên tinh thần dân chủ và thân thiện.

Vũ Huy Lân  - LCĐT 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập