NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

     Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tư số 19/2015/BGDĐT ngày 08/9/2015 ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (gọi tắt là văn bằng, chứng chỉ) thay thế Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT.

      Thông tư số 19/2015/BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo có những điểm mới sau:

     1. Bản chính văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại cho người học.

     2. Không có nội dung xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo trên bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

    3. Quy định số vào sổ cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng chỉ giáo dục thường xuyên và chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh được lập theo nguyên tắc liên tục theo thứ tự số tự nhiên từ nhỏ đến lớn theo từng năm từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12, đảm bảo phân biệt được số vào sổ cấp văn bằng với số vào sổ cấp chứng chỉ và xác định được năm cấp văn bằng, chứng chỉ.

    4. Quy định thời hạn cấp bằng tốt nghiệp cho người học trong thời hạn sau 75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thời hạn cấp chứng chỉ cho người học chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp.

    5. Sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ phải được ghi chép chính xác, đánh số trang, đóng dấu giáp lai, không được tẩy xóa, đảm bảo quản lý chặt chẽ và lưu trữ vĩnh viễn.

    6. Quy định bằng tốt nghiệp THCS do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố ký; Bằng tốt nghiệp THPT do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký; Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ do Giám đốc trung tâm KTTH-HNDN&GDTX tỉnh, Giám đốc trung tâm DN&GDTX huyện, thành phố ký. Việc ký văn bằng, chứng chỉ không ủy quyền ký thay thủ trưởng đơn vị.

   7. Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng Quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ; Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

   8. Số vào sổ cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ được lập liên tục theo thứ tự số tự nhiên từ nhỏ đến lớn theo từng năm từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12; đảm bảo phân biệt được số vào sổ cấp bản sao của từng loại văn bằng, chứng chỉ, năm cấp bản sao và xác định được cơ quan, cơ sở giáo dục cấp.

     Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trân trọng giới thiệu đến bạn đọc biết và tiện cho việc làm thủ tục, hồ sơ liên quan đến văn bằng, chứng chỉ./.

 

           

                                                                         Lê Anh Tuấn

           

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1,661
  • Trong tuần: 21,395
  • Tất cả: 5,218,099
Đăng nhập