Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015
Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2015 đã tổ chức kiểm tra, sát hạch; nay thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đến các thí sinh như sau:
Giáo viên THPT: 15060916472208661506090925379013Trunghocphothong.pdf
Giáo viên THCS: 15060916474402391506090926598417THCS.pdf
Giáo viên Tiểu học: 15060916480130641506090927383824Tieuhoc.pdf
Giáo viên Tiểu học dạy các môn chuyên biệt: 15060916445228761506081640399106TBdiemcacmonchuyenbietTieuhoc.pdf
Giáo viên Mầm non: 15060916481891691506090928296466Mamnon.pdf
Nhân viên Thư viện, Thiết bị: 15060916451888891506081645045325NhanvienTVTB.pdf
Chi tiết thông báo mời xem tại đây: 15060916462222561506081657179051TB204SNV.signed.pdf
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh  Lào Cai nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự tuyển kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đến hết ngày 19/6/2015 tại Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và đào tạo
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập