Hơn 700 cán bộ quản lý giáo dục tập huấn nâng cao năng lực quản lý trường học

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trên 700 cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019.

Tại hội nghị, các cán bộ quản lý giáo dục được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nội dung: Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019; vấn đề kỷ cương và văn hóa trường học; những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; kết quả đạt được và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020; học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục - đào tạo.

Trên 700 cán bộ quản lý giáo dục tham gia hội nghị tập huấn.

Cũng trong chương trình tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai một số chuyên đề về công tác quản lý tài chính, tài sản; chế độ chính sách tại cơ sở giáo dục; một số nội dung trong công tác quản lý tổ chức và cán bộ; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019 theo từng bậc học như: Đổi mới quản lý giáo dục mầm non đáp ứng xu thế phát triển xã hội, những vấn đề cơ bản trong đổi mới quản lý giáo dục tiểu học, đổi mới công tác quản lý trong trường trung học.

Đặc biệt nhân dịp này, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ trao đổi một số vấn đề về Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với cán bộ quản lý giáo dục của Lào Cai.

Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra đến ngày 23/8.

TUẤN NGỌC
Tin trong ngành
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập