Lào Cai: Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn

Lào Cai: Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn

03/06/2023 06:10      Mộc Hương

GDVN- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm thi, thí sinh dự thi; quan tâm không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do điều kiện khách quan, thiên tai.

Không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Lào Cai.

Chỉ thị nêu rõ: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (gọi tắt là Kỳ thi), Chính phủ tiếp tục giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi tại địa phương.

Để Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các đơn vị, tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi tại tỉnh Lào Cai; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý các tình huống phát sinh diễn ra trong Kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng để xử lý các vấn đề bất thường có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi.

Lào Cai: Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn ảnh 1

Học sinh lớp 12 của tỉnh Lào Cai đang tích cực ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục: Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục theo quy định; kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh thực chất, phản ánh đúng chất lượng giáo dục; tổ chức ôn luyện thi hiệu quả; động viên, khích lệ các nhà giáo chủ động, tích cực và tình nguyện ôn tập cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng các môn có học sinh dự thi; các trường đặt Điểm thi tổ chức rà soát, bổ sung cơ sở vật chất và các điều kiện theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn để tổ chức Kỳ thi.

Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỷ luật cao, đúng Quy chế thi. Tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn thi cho tất cả các lực lượng tham gia tổ chức thi, đặc biệt chú trọng việc tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, thanh tra; phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quy chế thi cho thí sinh dự thi (bao gồm cả thí sinh tự do).

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức Kỳ thi.

Tăng cường công tác truyền thông; chủ động phối hợp với cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cung cấp thông tin kịp thời tạo niềm tin, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, nhân dân và toàn xã hội trong việc tổ chức Kỳ thi.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh (nhất là Covid-19); đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo điều kiện thuận lợi nhất về giao thông, đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ tham gia công tác tổ chức thi, thí sinh dự thi; quan tâm các đối tượng học sinh thuộc diện gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do điều kiện khách quan, thiên tai, mưa lũ.

Là đầu mối theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp kết quả và báo cáo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do điều kiện khách quan, thiên tai, mưa lũ tỉnh.

Bố trí máy phát điện dự phòng đảm bảo có điện trở lại sau 05 phút

Chỉ thị này cũng nêu rõ một số nội dung đối với các sở, ngành, đơn vị liên quan:

Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do điều kiện khách quan, thiên tai, mưa lũ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Kỳ thi; tăng cường phòng, chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến công tác tổ chức Kỳ thi; chủ động nắm bắt thông tin, đấu tranh, phòng ngừa không để xảy ra tiêu cực, gian lận.

Thanh tra tỉnh: Cử người tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo quy định trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức Kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo lập, trình không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do điều kiện khách quan, thiên tai, mưa lũ tỉnh phê duyệt theo quy định.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do điều kiện khách quan, thiên tai, mưa lũ các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng phương án bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch, bệnh khác; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc,... sẵn sàng phục vụ Kỳ thi; có phương án trực cấp cứu tại các Điểm thi ở xa.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác truyền thông về Kỳ thi. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, đường truyền Internet; cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin nhanh chóng, chính xác, an toàn.

Công ty Điện lực Lào Cai, Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai: Bảo đảm cung cấp điện, nước ổn định phục vụ Kỳ thi, không để xảy ra việc mất điện, mất nước tại khu vực thường trực Hội đồng thi, khu vực in sao đề thi, các Điểm thi và khu vực chấm thi; có phương án bố trí máy phát điện dự phòng đủ công suất, đảm bảo yêu cầu có điện trở lại sau 05 phút kể từ lúc mất điện lưới (nếu xảy ra).

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi tại địa phương; bố trí, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ của cán bộ tham gia làm thi, thí sinh và người nhà thí sinh ở tất cả các Điểm thi; vận động, hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh có thành tích học tập tốt, con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự Kỳ thi.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng thông tin, chỉ đạo các cơ quan báo chí, tăng cường tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả của Kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Tỉnh Đoàn Lào Cai: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai chương trình tiếp sức mùa thi nhằm hỗ trợ kịp thời cho các thí sinh tham dự Kỳ thi tại các Điểm thi; tổ chức đội ngũ tình nguyện viên, các hoạt động tình nguyện góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho học sinh tham gia Kỳ thi thuận lợi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/6). Toàn tỉnh có khoảng 7.897 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai dự kiến thành lập 24 Điểm thi với 340 phòng thi, 24 phòng chờ…

Mộc Hương
Tin trong ngành
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập