Niềm vui mới của ngành giáo dục

Theo đó, quy mô trường, lớp được quy hoạch lại theo Đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học. Năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 646 cơ sở giáo dục với 1.414 điểm trường, 8.068 nhóm/lớp, gần 203.000 học sinh, giảm 292 nhóm, lớp với 761 học sinh so với đầu năm học. Sau khi rà soát, điều chỉnh, lũy kế đến ngày 30/6/2018, toàn tỉnh đã sáp nhập 68 trường thành 34 trường, gộp 261 điểm trường lẻ mầm non với tiểu học, xóa 34 điểm trường, đưa 10.324 học sinh ở điểm trường lẻ về trường chính. Đến hết năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 359/636 trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tăng 29 trường so với năm học trước.

Giờ học môn Tiếng Anh của học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám ( TP Lào Cai).

Năm 2017, toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xây dựng đủ nhà công vụ giáo viên, nhà ở cho học sinh bán trú (738 phòng ở cho học sinh bán trú, 1.144 phòng công vụ giáo viên, kinh phí trên 200 tỷ đồng). Hiện nay, các huyện, thành phố đang triển khai xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh cho các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú, phấn đấu hoàn thành trước năm học mới 2018 - 2019 với kinh phí 52 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục xem xét đầu tư 54 tỷ đồng để xây mới nhà vệ sinh cho các trường học, phấn đấu đến hết tháng 11/2018, tất cả các cơ sở giáo dục sẽ có đủ nhà vệ sinh.

Trong năm học vừa qua, công tác giáo dục dân tộc tiếp tục được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo và thực hiện. Toàn tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, thực chất, có hiệu quả mô hình trường học gắn với thực tiễn phù hợp với đặc thù vùng dân tộc thiểu số. Nhờ đó, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, có 162 học sinh người dân tộc thiểu số đạt giải (chiếm 36% số giải toàn tỉnh), trong đó có 7 giải Nhất (tổng số 30 giải Nhất); 4 học sinh người dân tộc thiểu số đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; 1 học sinh được nhận học bổng trị giá 10.000 USD Australia của Đại học Monash University (Australia).

Một dấu ấn quan trọng và là nét mới của giáo dục Lào Cai thời gian qua đó là nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tăng cường hội nhập quốc tế. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015 - 2020”. Theo đó, toàn tỉnh có 64/437 trường học dạy tiếng Anh hệ 10 năm, tăng 11 trường so với năm học trước. Sở tiếp tục chỉ đạo mô hình trường điển hình làm nòng cốt về dạy và học ngoại ngữ tại 9 trường từ cấp tiểu học tới cấp THPT, triển khai thí điểm dạy tích hợp tiếng Anh trong một số môn khoa học tự nhiên ở 2 trường THPT và 2 trường THCS. Riêng thành phố Lào Cai đã có 24 trường mầm non triển khai cho trẻ làm quen với tiếng Anh và 15 trường tiểu học, THCS đưa giáo viên người nước ngoài vào giảng dạy, nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh cho học sinh.

Trong năm học, toàn tỉnh có trên 200 giáo viên tiếng Anh được bồi dưỡng tại tỉnh có yếu tố nước ngoài; hơn 120 giáo viên được các chuyên gia cao cấp Hoa Kỳ tập huấn phương pháp giảng dạy. Lào Cai đã phát triển được 12 trung tâm ngoại ngữ, giúp phong trào học ngoại ngữ ngày càng lan tỏa. Tỉnh có 200 học sinh du học tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt, năm học vừa qua cũng là năm học đầu tiên Trường THPT Chuyên Lào Cai có 4 học sinh giành được học bổng du học toàn phần, 1 học sinh giành được học bổng du học bán phần của các trường đại học hàng đầu thế giới ở các nước Hoa Kỳ, Australia, Canada, Đức...

Nhìn lại năm học vừa qua, vượt qua nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh ở tất cả các cấp học đã có bước chuyển biến. Lào Cai tự hào là tỉnh dẫn đầu số lượng học sinh giỏi quốc gia ở các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 được tổ chức an toàn, nghiêm túc, với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 98,39%, tăng 1,35% so với năm trước, đứng thứ 22/63 tỉnh/thành phố của cả nước. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì và nâng cao chất lượng. Số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục tăng, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục vững chắc, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Năm học 2018 - 2019 là năm thứ ba triển khai thực hiện Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016 - 2020 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV. Phát huy kết quả đã đạt được, ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai xác định chủ đề năm học mới 2018 - 2019 là “Vì học sinh thân yêu”; xây dựng “Trường học kỷ cương - văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”. Do đó, cần tiếp tục tập trung các nguồn lực để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Chú trọng bảo đảm chất lượng giáo dục ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời tập trung vào các trường trọng điểm để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Củng cố, tăng cường kỷ cương, nền nếp, văn hóa trường học và chất lượng, hiệu quả giáo dục; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, ngành giáo dục và cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục: Một là đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính; hai là nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên; ba là tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; bốn là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; năm là đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

Tin rằng với sự đoàn kết, nỗ lực, không ngừng đổi mới và sáng tạo của toàn ngành, giáo dục Lào Cai chắc chắn sẽ có thêm những bước tiến mới trên hành trình đổi mới và hội nhập.

                                                                                   Nguyễn Anh Ninh

                                                                        (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Tin trong ngành
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập