Tập huấn triển khai mô hình trường học mới cấp THCS Năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-SGD&ĐT, ngày 21/5/2018 của Sở GD&ĐT về việc bồi dưỡng CBQL, giáo viên hè 2018 và năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn triển khai mô hình trường học mới cấp THCS năm học 2018-2019. Tập huấn được tổ chức thành 02 đợt, đợt 1 từ ngày 23-26/7/2018 gồm 370 CBQL, GV tiếp thu các nội dung triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6, đợt 2 từ ngày 24-27/7/2018 gồm 499 CBQL, GV tiếp thu các nội dung triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 9.

Đến dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thế Dũng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cùng các đ/c là Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT; các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thế Dũng - Phó GĐ Sở GD&ĐT dự và chỉ đạo tập huấn

Năm học 2017-2018, tỉnh Lào Cai triểnkhai mô hình trường học mới ở 125/197 trường có cấp học THCS (tăng 13 trường so với năm học 2016-2017). Để đạt được hiệu quả, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động nổi bật: Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng SHCM, trọng tâm là cấp trường, cấp cụm; đặc biệt tổ chức SHCM dựa trên NCBH cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, SHCM riêng cho các trường PTDTNT. Vận dụng linh hoạt các hoạt động của trường học mới trong tổ chức lớp học, bố trí không gian lớp học, tổ chức các hoạt động học. Chỉ đạo tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ 13 trường bắt đầu triển khai mô hình THM (Tổ chức cho CBQL, giáo viên cốt cán đến từng trường để hỗ trợ trực tiếp).Đồng thời, tổ chức tốt công tác kiểm tra triển khai THM ở tất các huyện, thành phố; rà soát, thống nhất nội dung ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10, nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi; hợp nhất các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo.

Trên cơ sở đó đã đạt được các kết quả nổi bật:  

- Cán bộ quản lý, giáo viên đã nhận thức tốt hơn về mô hình trường học mới với bản chất là đổi mới phương pháp, kỹ thuật,hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

- Kết quả khảo sát học sinh đạt 80,2% trên trung bình(các đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ GD THCS trong năm khảo sát đạt kếtquả chung là 63,4%), một số trường khó khăn đạt kết quả cao (Lử Thẩn, Tung Chung Phố); một số trường kết quả khảo sát thấp: Hầu Thào, Cam Đường, Bắc Cường,Thanh Phú, Nậm Chạc.

- Học sinh ở 4 trường THCS thực nghiệm mô hình trường học mới tốt nghiệp THCS 100%, phát huy tốt phẩm chất năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Số học sinh lớp 9 của 4 trường triểnkhai thực nghiệm trúng tuyển vào trường THPT năm học 2018-2019 là 251/288 học sinh, đạt 87.2% (trong đó, trúng tuyển vào THPT Chuyên 24 học sinh, tăng 5 học sinh so với năm học trước).

- Kết quả học tập Hoàn thành trở lên: 93% (trong đó hoàn thành tốt đạt 10,2%).

- Năng lực Đạt trở lên: 93,3% (trong đó hoàn thành tốt đạt 22,7%).

- Phẩm chất Đạt trở lên: 97,6% (trong đó hoànthành tốt đạt 68,2%).

- Tỷ lệ họcmô hình trường học mới đạt giải trong thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, tỉnhchiếm 92,8% (so với tổng số học sinhTHCS đạt giải).

- Số lượng các lần SHCM: Cấp trường 1.205; cấp cụm 379; cấphuyện 272; cấp tỉnh 32, trong đó mỗi huyện tổ chức được ítnhất 01 lần SHCM cho Hiệu trưởng, 01 lần SHCM cho Phó hiệu trưởng.

Bên cạnh các kết quả đạt được, quá trình triển khai mô hình trường học mới cũng bộc lộ một số vấn đề khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ đối với đội ngũ CBQL, GV. Chính vì thế, tập huấn là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng để bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, GV các nhà trường THCS; trang bị, bồidưỡng cho các thầy cô về phương pháp, cách thức tổ chức các hoạt động dạy học.Thông qua tập huấn để thống nhất cao về nhận thức trong đội ngũ: Triểnkhai mô hình trường học mới bản chất là đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, là một nhiệm vụ quantrọng chuẩn bị về đội ngũ cho đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổthông (thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với cấp THCS). Từ đó, đề racác giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình này trong các nhàtrường, trong đó, trọng tâm là các giải pháp:

- Tiếp tục triển khai linh hoạt, sáng tạo cáchoạt động của mô hình với yêu cầu đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng đồng thời phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

            - Nâng cao chất lượng, hiệu quả cáchoạt động SHCM dựa trên NCBH, tập trung vào các vấn đề: Thực hiện đúng quytrình, kỹ thuật của SHCM dựa trên NCBH. Tinh giản kiến thức phù hợp với họcsinh, đặc biệt là học sinh vùng cao; tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS,nhất là học sinh đầu cấp. Bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên còn hạn chế về mặt năng lực. Kiểm soát chất lượng các hoạt động học của học sinh. Tăng cường phát huy vai trò nòng cốt chuyên môn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn (tổ chức SHCM riêng cho HT, PHT, TTCM).

            - Tiếp tục rà soát, phân loại trường,giáo viên, xây dựng kế hoạch hỗ trợ, bồi dưỡng, giúp đỡ trường khó khăn, giáoviên khó khăn.      

Công tác bồidưỡng chuyên môn hè cho giáo viên là hoạt động thường xuyên trong các năm học;tuy nhiên, cần khẳng định: Việc trang bị những nhận thức đúng đắn cho đội ngũCBQL, GV về mô hình trường học mới cùng với chủ trương tổ chức tập huấn nghiêmtúc, thiết thực, an toàn, hiệu quả để bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng phươngpháp và kỹ thuật dạy học cho giáo viên là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng,hiệu quả giáo dục toàn diện; góp phần đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo theotinh thần Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng./.


Tin trong ngành
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập