Thắng lợi của năm học 2019 - 2020 do đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên quyết định

Trong 3 ngày (31/7 - 2/8), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục năm học 2019 – 2020 cho 761 học viên là hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh khẳng định, việc tổ chức hội nghị này rất quan trọng và cần thiết, nhằm quán triệt triển khai trực tiếp các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đối với ngành giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp học, bậc học trên cơ sở Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 153, Đề án số 06 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cũng như những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra đối với phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian qua, với những chủ trương đúng đắn, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vị thế trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm học 2019 - 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm học cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, những kết quả đạt được tiếp tục là tiền đề quan trọng để đặt ra mục tiêu và thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 153, Đề án số 06 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cùng với chỉ đạo của ngành, của tỉnh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Thực hiện sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình giáo dục, gương người tốt, việc tốt.

Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý, hoạt động giáo dục; đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn trường học; nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo; xây dựng môi trường văn hóa; triển khai thực hiện tốt Đề án văn hóa công vụ tại các cơ sở giáo dục.

Các đại biểu và học viên tham gia hội nghị.

Đổi mới công tác quản lý giáo dục với phương châm chủ động, tích cực trong tham mưu, chỉ đạo; đồng bộ, quyết liệt, sâu sát, cụ thể trong tổ chức thực hiện và tập trung cho cơ sở; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; phát triển quy mô giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia; tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục

Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông; tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức cho học sinh, công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, giáo dục dân tộc.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy - học; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2025” đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu, rộng của tỉnh.

Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, liên kết, hợp tác trong giáo dục và đào tạo; nghiên cứu, tiếp thu những phương pháp, công nghệ, mô hình giáo dục khoa học, tiên tiến phù hợp để ứng dụng vào quản lý, dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục.

Thực hiện tốt các giải pháp trên, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

“Đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo và quyết tâm hơn nữa, hết lòng vì học sinh, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 thắng lợi hay không là do chính cán bộ quản lý, giáo viên quyết định”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh nhấn mạnh.                                             

THANH NAM
Tin trong ngành
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập