Thông Bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, giáo viên cấp THPT hè 2019 Đợt 2, ngày 06/8/2019
1. CBQL, GV tham gia và môn bồi dưỡng, địa điểm bồi dưỡng: 
- CBQL, GV tham gia bồi dưỡng:   599  người, giảm 03 người so với ngày 05/8/2019.
- Môn bồi dưỡng (07 môn): Toán, 5 lớp: 177 người; Ngữ văn, 5 lớp: 164 người; Địa lý, 2 lớp: 63 người; Sinh học, 3 lớp: 88 người; tiếng Trung Quốc, 1 lớp: 11 người; Thể dục , GDQP-AN, 2 lớp: 96 người.
- Địa điểm bồi dưỡng: 
+ Trường THPT số 1 TP Lào Cai: Tổ chức bồi dưỡng các môn Toán, Ngữ văn, Địa lý, Sinh học, tiếng Trung Quốc.
+ Trường THPT DTNT tỉnh: Tổ chức bồi dưỡng Thể dục, GDQP-AN.
2. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng 
- Phân tích đề thi THPT quốc gia 2019 theo từng môn, thảo luận định hướng ôn tập năm tới.
- Công tác bồi dưỡng HSG, hướng dẫn học sinh NCKHKT.
- Định hướng, tổ chức xây dựng chuyên đề dạy học STEM
- Đổi mới phương pháp và kỹ thuật tổ chức hoạt động tự học phát triển phẩm chất và năng lực lực học sinh.
- Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Ban tổ chức dự giờ các môn Sinh học, Địa lý, Ngữ văn.
Đánh giá chung: 
Các lớp tổ chức các hoạt động bồi dưỡng theo thời khóa biểu, Học viên tích cực tham gia bồi dưỡng tập trung thảo luận, nhiều học viên khắc phục con nhỏ, việc gia đình, cơ quan để tham gia bồi dưỡng. Các lớp báo cáo số lượng, tình hình, chất lượng tham gia bồi dưỡng kịp thời, phản ánh đúng kết quả học tập của học viên; đôn đốc, động viên, quản lý tốt học viên tham gia bồi dưỡng; kịp thời báo cáo thay đổi, bổ sung người bồi dưỡng…
3. Biểu dương các cá nhân trong hoạt động bồi dưỡng
- Môn Toán học: Nguyễn Thị Nha Trang, giáo viên NT tỉnh; Bùi Văn Định, giáo viên THPT số 1 Bảo Yên; Ngô Quang Nghiệp, giáo viên THPT số 3 Bảo Thắng; Phạm Thị Hải Chiến, giáo viên THPT số 4 TP Lào Cai; Trần Mạnh Hùng, giáo viên THPT số 1 Si Ma Cai; Nguyễn Quang Tân, giáo viên THPT Chuyên; Bùi Văn Kiên, giáo viên THPT số 2 Văn Bàn; Nguyễn Bá Hoàng, giáo viên THPT Chuyên; Trần Hữu Hải, giáo viên NT Bắc Hà; Lục Quang Vinh, giáo viên trung tâm Bắc Hà;  Lê Đình Quỳnh, giáo viên THPT số 1 Bảo Yên.
- Môn Ngữ văn: Nguyễn Thị Minh Ngọc, giáo viên THPT số 2 TP Lào Cai; Trần Thị Minh Hậu, giáo viên THPT số 1 Lào Cai; Nguyễn Thị Hồng, PHT trường THPT số 1 Bảo Yên; Vi Thị Thảo, giáo viên THPT số 2 Mường Khương; Đỗ Thu Hà, giáo viên THPT số 1 Lào Cai; Vi Thị Hảo, giáo viên THPT số 1 Si Ma Cai; Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên THCS&THPT Bát Xát; Cao Thu Thủy, giáo viên THPT số 3 Lào Cai;Tống Thị Thùy Linh, giáo viên THPT số 1 Bát Xát; Bùi Phương Thúy, giáo viên THPT Chuyên; Nguyễn Thu Thủy, giáo viên THPT số 2 Sa Pa; Vương Văn Trọng, giáo viên THPT số 3 Văn Bàn; Hoàng Thị Thơm, giáo viên trung tâm tỉnh; Trần Thị Dịu, giáo viên THPT số 1 Bắc Hà; Lâm Thị Thảo, giáo viên NT Bát Xát; Bùi Thu Thủy, giáo viên THPT số 1 Văn Bàn.
- Môn Địa lý: Trần Đình Long, giáo viên THPT số 3 Bảo Thắng; Đỗ Thị Duyên, giáo viên NT Bảo Yên; Vàng Thị Nguyệt, giáo viên THPT số 1 Bắc Hà; Nguyễn Thu Hằng, giáo viên THPT số 4 Lào Cai; Phạm Văn Đại, giáo viên THPT chuyên; Nông Đức Thuần, giáo viên THPT số 1 Bảo Yên; Seo Văn Mừng, giáo viên THPT số 2 Sa Pa;  
- Môn Sinh học: Trịnh Văn Thể, giáo viên THPT số 1 Bảo Yên; Trần Thị Loan, giáo viên THPT chuyên; Phạm Minh Phượng, giáo viên NT Sa Pa; Phạm Thị Huệ, giáo viên NT Bát Xát; Lê Thị Hồng Tuyết, giáo viên THPT số 3 Bảo Thắng; Nguyễn Quốc Chung, giáo viên THPT số 2 Sa Pa; Nguyễn Thị Ngọt, giáo viên THPT số 4 Văn Bàn. 
- Môn tiếng Trung Quốc: Bùi Thị Xuân, giáo viên trung tâm tỉnh; Nguyễn Thị Mận, giáo viên THPT số 1 Mường Khương; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên THPT Chuyên.
- Môn Thể dục, GDQP&AN: Trịnh Anh Tuấn, giáo viên THPT số 3 Mường Khương; Hà Hữu An, giáo viên THPT số 4 Văn Bàn; Trần Thị Phương, giáo viên THPT số 1 Sa Pa; Trần Thị Hương Tình, giáo viên THPT số 1 Bảo Thắng; Lê Việt Anh, giáo viên THPT số 3 Lào Cai; Nguyễn Tiến Thành, giáo viên NT Bảo Yên.
4. Đề nghị của Ban tổ chức lớp học  
- Trưởng Đoàn của các đơn vị động viên, đôn đốc các thành viên trong đoàn tham dự bồi dưỡng đầy đủ theo kế hoạch của Ban tổ chức lớp hoc.
- Tổ trưởng cốt cán, lớp trưởng tiếp tục chủ động tổ chức các hoạt động bồi dưỡng theo kế hoạch, đôn đốc nhắc nhở giáo viên tham dự bồi dưỡng đúng hiệu lệnh trống
- Các Tổ trưởng cốt cán chủ động họp tổ để thống nhất tổng kết bồi dưỡng; Tổ trưởng cốt cán thống nhất đánh giá xếp loại với lớp trưởng và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp cho BTC cuối buổi sáng ngày 8/8/2019 tại phòng 203 nhà C.
- Hoạt động tổng kết lớp bồi dưỡng về chuyên môn thực hiện đồng loạt vào ca 2 sáng ngày 8/8/2019, thời gian 90 phút (cốt cán cùng dự trao đổi các nội dung tổng kết).
- Hoạt động kiểm tra, khảo sát thu hoạch bồi dưỡng của cốt cán hoàn thành trong chiều 7/8.
- Tổ trưởng cốt cán họp tổ thống nhất kết quả chấm bài khảo sát, đánh giá mặt được, mặt chưa được trong bồi dưỡng chuyên môn, đề xuất bổ sung cốt cán (Nếu có), đề xuất các nội dung bồi dương trong năm học, hè năm 2020. 
- Cốt cán phối hợp với lớp trưởng để đánh giá công bằng, khách quan kết quả bồi dưỡng từng giáo viên và thông báo công khai khi tổng kết, nếu có ý kiến thắc mắc về bồi dưỡng giải quyết dứt điểm trước khi về đơn vị. Mọi ý kiến phát biểu được ghi đầy đủ trong biên bản tổng kết.
Nộp hồ sơ cho BTC lớp học tại phòng 203 nhà C cuối buổi sáng 8/8:
+ Lớp trưởng: Hồ sơ quản lý lớp đã phát và được hoàn thiện đủ nội dung theo mẫu; sản phẩm của giáo viên chuẩn bị trước khi bồi dưỡng (Bó gọn); máy chiếu đa năng, máy chiếu hắt; ấn phâm rth]à của lớp; sắp xếp lại bàn ghế, tắt điện, quạt.
+ Cốt cán: Bài khảo sát năng lực của giáo viên (bó gọn); giáo án dạy bồi dưỡng.

Tin trong ngành
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập