Thông tin Bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, giáo viên cấp THPT hè 2019 Đợt 2, ngày 05/8/2019
THÔNG TIN
Bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, giáo viên cấp THPT hè 2019
Đợt 2, ngày 05/8/2019
1. CBQL, GV tham gia và môn bồi dưỡng, địa điểm bồi dưỡng: 
- CBQL, GV tham gia bồi dưỡng: 602 người, tăng 15 người so với ngày 04/8. 
- Môn bồi dưỡng (07 môn): Toán, 5 lớp: 180 người; Ngữ văn, 5 lớp: 164 người; Địa lý, 2 lớp: 63 người; Sinh học, 3 lớp: 88 người; tiếng Trung Quốc, 1 lớp: 11 người; Thể dục , GDQP-AN, 2 lớp: 96 người.
- Địa điểm bồi dưỡng: 
+ Trường THPT số 1 TP Lào Cai: Tổ chức bồi dưỡng các môn Toán, Ngữ văn, Địa lý, Sinh học, tiếng Trung Quốc.
+ Trường THPT DTNT tỉnh: Thể dục , GDQP-AN.
2. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng 
2.1. Nội dung bồi dưỡng
- Phân tích đề thi THPT quốc gia 2019 theo từng môn, thảo luận định hướng ôn tập THPT quốc gia năm 2020.
- Định hướng, tổ chức xây dựng chuyên đề dạy học STEM
- Đổi mới phương pháp và kỹ thuật tổ chức hoạt động tự học phát triển phẩm chất và năng lực lực học sinh.
- Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.
- BTC lớp học kiểm tra tình hình hoạt động bồi dưỡng, dự giờ môn Sinh học và Toán.
2.2. Đánh giá hoạt động bồi dưỡng: 
* Ưu điểm:
- Tổ trưởng các tổ cốt cán điều hành các hoạt động bồi dưỡng theo TKB, tổ chức có hiệu quả cho học viên tham gia các nội dung bồi dưỡng. Nghiệm thu các sản phẩm cá nhân của học viên theo từng buổi học.
- Lớp Trưởng các lớp bồi dưỡng: Điểm danh, báo cáo số lượng, tình hình, chất lượng tham gia bồi dưỡng của từng lớp cho Ban tổ chức kịp thời, phản ánh đúng kết quả học tập của học viên; đôn đốc, động viên, quản lý tốt học viên tham gia bồi dưỡng; kịp thời báo cáo thay đổi, bổ sung người bồi dưỡng…
- Học viên tham gia đầy đủ các buổi học, ghi chép nội dung học tập, tập trung thảo luận, nhiều học viên khắc phục con nhỏ, việc gia đình, cơ quan để tham gia bồi dưỡng đầy đủ.
- Lớp Trưởng các lớp bồi dưỡng: Điểm danh, báo cáo số lượng, tình hình, chất lượng tham gia bồi dưỡng của từng lớp cho Ban tổ chức theo ngày, phản ánh đúng kết quả học tập của học viên; đôn đốc, động viên, quản lý tốt học viên tham gia bồi dưỡng; kịp thời báo cáo thay đổi, bổ sung người bồi dưỡng…
-Trường THPT số 1 TP Lào Cai chuẩn bị đủ các điều kiện để bồi dưỡng chuyên môn, chuẩn bị đủ nước uống, chỗ để xe, đảm bảo an ninh trật tự khu bồi dưỡng.
* Hạn chế, khó khăn: 
- Buổi chiều ngày 05/8 còn 05 giáo viên đến muôn thuộc các môn Ngữ văn, Địa lý đến muộn 5 phút (Đã nhắc cụ thể); 
- Còn 05 giáo viên xin nghỉ để giải quyết việc đột xuất gia đình. 
- Còn một số lớp chưa tắt hết quạt tại lớp học chiều 05/8: Toán lớp B, Địa  lý lớp B, Sinh học lớp C.      
3. Biểu dương các cá nhân trong hoạt động bồi dưỡng
- Môn Toán: Đào Hải Nam, giáo viên trường THPT số 1 Bảo Thắng; Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Thị Bích Thảo; Trần Mạnh Cường, giáo viên trường NT Sa Pa; Trịnh Khắc Bình, giáo viên trường NT Sa Pa; Trần Duy Mạnh, giáo viên trường THPT số 2 Bảo Yên; Lý Nam Thái, giáo viên trường THPT số 2 Văn Bàn; Nguyễn Văn Hoàng, giáo viên trường THPT chuyên; Nguyễn Thị Xuân, giáo viên trung tâm tỉnh; Đào Trọng Cường, giáo viên trung tâm Si Ma Cai; Phạm Thu Hằng, giáo viên trường THPT số 1 Bảo Thắng; Đoàn Trung Kiên, giáo viên trường NT Bắc Hà; Bùi Văn Định, giáo viên trường THPT số 1 Bảo Yên.
- Môn Ngữ văn: Hoàng Ngọc Hà, giáo viên trường THPT số 1 Bảo Yên; Hoàng Thị Mai Hương, giáo viên trường NT Bảo Yên; Trần Thị Minh Hậu, giáo viên trường THPT số 1 Lào Cai; Vũ Thị Ngọc Thúy, giáo viên trường THPT số 3 Lào Cai; Lý Thị Ngát, giáo viên trường THPT số 2 Mường Khương; Lê Thu Hằng, giáo viên trường THPT số 2 Văn Bàn; Nguyễn Hoàng Hà, giáo viên trường THPT số 1 Lào Cai; Trịnh Đình Lương, giáo viên trường THPT số 2 Bắc Hà; Nguyễn Thị Phương Lan, giáo viên trường THPT số 3 Bảo Thắng; Nguyễn Thị Tình, giáo viên trường THPT số 2 Sa Pa; Hoàng Thị Thu Hằng, giáo viên trường THPT số 3 Văn Bàn; Lưu Thị Thu Hiền, giáo viên trường trung tâm GDNN-GDTX Bảo Thắng; Lý Thị Bích Việt, giáo viên trường NT Bảo Thắng; Tống Thị Thùy Linh, giáo viên trường THPT số 1 Bát Xát.
- Môn Địa lý: Đặng Thị Hoài Thu, giáo viên trường NT Si Ma Cai; Nguyễn Thị Lộc, giáo viên trường THPT số 1 Si Ma Cai; Trần Thị Thuận, giáo viên trường THPT số 3 Lào Cai; Nguyễn Thu Hường, giáo viên trường THPT số 4 Lào Cai; Bùi Thị Hải Đường, giáo viên trường trung tâm tỉnh; Phạm Thị Vân, giáo viên trường THPT số 1 Bảo Thắng; Lê Thị Mùi, giáo viên trường NT Văn Bàn.
- Môn Sinh học: Trần Công Trường, giáo viên trường THPT số 1 Bát Xát; Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên trường THPT số 1 Bảo Thắng; Nguyễn Thị Dung, giáo viên trường THPT số 1 Mường Khương; Phạm Văn Hiệp, giáo viên trường THPT số 2 Bát Xát; Nguyễn Thị Thơm, giáo viên trường THPT số 2 Lào Cai; Phạm Thị Huyền, phó Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX Bát Xát. 
- Môn tiếng Trung Quốc: Đỗ Mai Hương, giáo viên trường THPT số 1 Bát Xát; Nguyễn Thị Mận, giáo viên trường THPT số 1 Mường Khương; Dương Thúy Hà
- Môn Thể dục; GDQP-AN: Lương Đưc Toàn, giáo viên trường THPT số 3 Bát Xát; Trần Thị Lệ Hắng, giáo viên trường THPT số 1 Sa Pa; Nguyễn Thị Thơm, giáo viên trường THPT số 1 Lào Cai; Hà Tiwens Dũng, giáo viên trường THPT số 2 Bảo Yên; Nguyễn Thị Phương, giáo viên trường THPT số 1 Sa Pa.
4. Đề nghị của Ban tổ chức lớp học  
- Trưởng Đoàn của các đơn vị động viên, đôn đốc các thành viên trong đoàn tham dự bồi dưỡng đầy đủ theo kế hoạch của Ban tổ chức lớp hoc.
- Tổ trưởng cốt cán, lớp trưởng tiếp tục chủ động tổ chức các hoạt động bồi dưỡng theo kế hoạch, đôn đốc nhắc nhở giáo viên tham dự bồi dưỡng nghiêm túc

Tin trong ngành
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập