Xung quanh những “lùm xùm” tại Trường Tiểu học xã Bản Phiệt

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xuất phát từ việc không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Bản Phiệt.

Giờ ăn trưa của học sinh bán trú Trường Tiểu học xã Bản Phiệt.

Ngày 25/2/2019, cơ quan chức năng của huyện Bảo Thắng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Bản Phiệt, với 20/38 phiếu đạt (52,6%). Tuy nhiên, ngày 28/2/2019, Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng có thông báo về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Bản Phiệt.

Thông báo nêu rõ lý do: Theo nhận xét, đánh giá của Chi bộ và Trường Tiểu học xã Bản Phiệt, trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy đã có những phát ngôn đôi khi chưa nhất quán, sử dụng ngôn từ chưa chuẩn mực; trong thực hiện nhiệm vụ, có việc chưa báo cáo Hiệu trưởng kịp thời, chưa xin ý kiến Hiệu trưởng nhưng đã triển khai đến Hội đồng trường, dẫn đến thiếu thống nhất trong chỉ đạo quản lý, giải quyết công việc vượt thẩm quyền, như việc ký duyệt cho giáo viên xin chuyển trường.

Sau khi có thông báo của Huyện ủy Bảo Thắng, ngày 6/3/2019, bà Phạm Thị Thanh Thủy có đơn đề nghị Chi bộ Trường Tiểu học xã Bản Phiệt, Đảng ủy xã Bản Phiệt xem xét, kiểm tra, xác minh lại các thông tin. Trong đơn, bà Thủy nêu: Lý do mà thông báo của Huyện ủy Bảo Thắng đưa ra để không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Bản Phiệt, tôi thấy không thỏa đáng, vì không đúng sự thật với các cuộc họp, nhận xét đánh giá tôi hằng năm và nhận xét, đánh giá quy hoạch cán bộ quản lý trường học (ngày 15/2/2019), đặc biệt là kết quả họp Chi ủy ngày 20/2/2019.

Bà Thủy cũng thông tin: Đa số cuộc họp Chi bộ nhà trường không tổ chức họp, mà chỉ gửi nội dung họp vào gmail. Các cuộc họp Hội đồng nhà trường, thì Hiệu trưởng chỉ thông qua tại Hội đồng nhà trường và gửi nội dung cuộc họp vào gmail cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường để chép, chứ không thông qua nghị quyết cuộc họp trước Hội đồng nhà trường, nên không biết Chi bộ lấy đâu ra nhận xét như vậy để trình Thường trực Huyện ủy.

Ngày 13/3/2019, Đảng ủy xã Bản Phiệt có công văn chỉ đạo Chi ủy Trường Tiểu học xã Bản Phiệt làm rõ nội dung đơn đề nghị của đảng viên Phạm Thị Thanh Thủy.
Ngay trong ngày, Chi ủy Chi bộ Trường Tiểu học xã Bản Phiệt đã họp. Tất cả ý kiến của bà Thủy nêu trong đơn đề nghị được Chi bộ giải trình, làm rõ và khẳng định, những nhận xét, đánh giá của Chi bộ về bà Phạm Thị Thanh Thủy đều chính xác và có căn cứ. 4/5 người trong Chi ủy biểu quyết nhất trí với dự thảo báo cáo giải trình (riêng bà Thủy không nhất trí).

Báo cáo giải trình của Chi bộ Trường Tiểu học xã Bản Phiệt chỉ rõ: Đồng chí Thủy chưa thực sự sửa đổi trong cách giao tiếp (nóng tính, thiếu kiềm chế), trong cách điều hành, quản lý (không kịp thời báo cáo Hiệu trưởng) sau mỗi lần sự việc xảy ra, mặc dù đã được đồng chí Hiệu trưởng góp ý trực tiếp hoặc thông qua các lần họp Ban Giám hiệu, Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn.

Tuy nhiên, bà Thủy không đồng tình với nội dung giải trình đó, nên ngày 21/3/2019 tiếp tục có đơn gửi Đảng ủy xã Bản Phiệt.

Ngày 8/4/2019, Đảng ủy xã Bản Phiệt đã mời Chi ủy và Hội đồng giáo dục Trường Tiểu học xã Bản Phiệt làm việc để nắm thêm thông tin, cũng như yêu cầu bà Thủy và Chi bộ chấp hành nghiêm thông báo kết luận của Huyện ủy, làm tốt việc thực hiện quy chế làm việc của Chi bộ cũng như tăng cường xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ, cán bộ, đoàn viên.

Đối chiếu với quy định về phân cấp quản lý cán bộ và nội dung đơn đề nghị của bà Phạm Thị Thanh Thủy, Đảng ủy xã Bản Phiệt đã đề nghị Thường trực Huyện ủy, UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Ngày 6/5/2019, bà Thủy có đơn khiếu nại gửi Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với bà.

Trước tình hình sự việc diễn biến phức tạp, ngày 29/5/2019, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng ký quyết định thanh tra và ngày 11/7/2019 tiếp tục ký quyết định về việc gia hạn thời gian thanh tra tại Trường Tiểu học xã Bản Phiệt.

Từ ngày 31/5 đến 31/7/2019, Đoàn thanh tra huyện Bảo Thắng đã thanh tra tại Trường Tiểu học xã Bản Phiệt về các nội dung liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa, công tác chuyên môn, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện quy chế văn hóa công sở, giải quyết đơn, thư; phản ánh về hành vi, phát ngôn của bà Phạm Thị Thanh Thủy đối với một số giáo viên nhà trường và công tác quản lý, điều hành của bà Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường.
Kết luận thanh tra chỉ rõ, những nội dung nêu trên, cơ bản trường thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện chứng từ chi 6 triệu 950 nghìn đồng chưa đảm bảo đúng quy định, lý do là tiền hỗ trợ 6 học sinh không ở bán trú đủ 4 tháng của học kỳ I, năm học 2018 - 2019, nhà trường chưa chi nhưng cũng chưa nộp về ngân sách nhà nước.

Riêng đối với một số nội dung liên quan đến ý kiến phản ánh về hành vi, phát ngôn không đúng của bà Thủy, đoàn thanh tra cũng đã làm rõ và khẳng định, một số nội dung phản ánh không có căn cứ. Tuy nhiên, đoàn thanh tra tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu đối với 37/39 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về hành vi, phát ngôn, làm việc của bà Phạm Thị Thanh Thủy, kết quả: 1 giáo viên mới chuyển về từ 1/5/2019 nên không biết sự việc; 6 người công nhận bà Thủy xứng đáng là lãnh đạo; 30 người công nhận hành vi, phát ngôn, việc làm không đúng của bà Thủy và có ý kiến chung là khi bình xét cuối năm, sợ bà Thủy trả thù nên biểu quyết tốt cho bà Thủy. Khi đoàn thanh tra đề xuất sai phạm, thì 30 người này kiến nghị phải xem xét kỷ luật đối với bà Thủy. Một số người còn khẳng định, bà Thủy là cán bộ lãnh đạo, quản lý nhưng nói không giữ lời, luôn có thái độ, lời nói trái chiều, không ủng hộ các hoạt động của trường, gây mất đoàn kết nội bộ và đề nghị chuyển bà Thủy đến trường khác. Đối với bà Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường, đoàn thanh tra đã chỉ rõ những hạn chế, đó là chưa làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đánh giá, phân xếp loại hằng năm đối với cán bộ, giáo viên và xây dựng đoàn kết nội bộ, còn để xảy ra một số hành vi, việc làm có dấu hiệu vi phạm của cán bộ, giáo viên mà không xử lý kịp thời. Trong công tác quản lý tài chính, kế toán, với vai trò Hiệu trưởng, bà Hà chưa chỉ đạo kịp thời nộp số tiền chưa thanh toán cho học sinh khi hết năm học vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Đoàn thanh tra đã kiến nghị UBND huyện thu hồi 6 ttriệu 950 nghìn đồng; giao Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xem xét thu hồi các danh hiệu thi đua, khen thưởng Trường Tiểu học xã Bản Phiệt, cá nhân bà Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng, bà Phạm Thị Thanh Thủy, nguyên Phó Hiệu trưởng và các cá nhân liên quan trong năm học 2017 - 2018, 2018 - 2019, đề xuất xử lý các hành vi, vi phạm theo quy định.

Ngay sau khi có kết luận thanh tra, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đánh giá chính xác và tham mưu, đề xuất phương án xử lý các hành vi, vi phạm của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học xã Bản Phiệt theo đúng quy định. Ngày 9/9/2019, UBND huyện Bảo Thắng đã ban hành quyết định về việc thu hồi 6 triệu 950 nghìn đồng của Trường Tiểu học xã Bản Phiệt. Đến ngày 13/9/2019, trường này đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Bảo Thắng.

Tiếp đó, ngày 27/8/2019, UBND huyện có văn bản chỉ đạo việc xử lý các tập thể, cá nhân có sai phạm tại Trường Tiểu học xã Bản Phiệt. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, ngày 10/9/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân vi phạm tại Trường Tiểu học xã Bản Phiệt.
Tại cuộc họp này, có 6/35 người nhất trí áp dụng hình thức kỷ luật đối với bà Phạm Thu Hà; 22/35 người nhất trí áp dụng hình thức kỷ luật đối với bà Phạm Thị Thanh Thủy.

Đến ngày 23/9/2019, Hội đồng xét kỷ luật huyện họp xét kỷ luật đối với bà Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Bản Phiệt bằng hình thức khiển trách.
Hội đồng kỷ luật huyện yêu cầu Trường Tiểu học xã Bản Phiệt củng cố hồ sơ, họp xét kỷ luật đối với bà Phạm Thị Thanh Thủy, nguyên Phó Hiệu trưởng và một số cá nhân liên quan.

Kiểm tra phòng ở của học sinh bán trú.

Ngày 24/9/2019, UBND huyện Bảo Thắng có thông báo về việc phê bình đối với bà Nguyễn Thúy Huyền, Phó Hiệu trưởng vì đã thiếu tinh thần trách nhiệm, tham mưu chưa kiên quyết trong việc quản lý, điều hành, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ, giáo viên và xây dựng mối đoàn kết nội bộ; còn để xảy ra một số hành vi, việc làm có dấu hiệu vi phạm của cán bộ, giáo viên nhà trường mà không xử lý kịp thời.

Ngày 30/9/2019, Hội đồng kỷ luật viên chức Trường Tiểu học xã Bản Phiệt đã họp và quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Phạm Thị Thanh Thủy, giáo viên, vì trong thời gian làm công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, bà Thủy đã vi phạm Khoản 3, Điều 16, Luật Viên chức: Chưa thực hiện đúng quy chế làm việc của nhà trường; vi phạm Khoản 1, Điều 18, Luật Viên chức; vi phạm Khoản 3, Điều 21, Điều lệ trường tiểu học: Chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa đúng chức trách, thẩm quyền được giao trong việc ký xác nhận đơn xin chuyển trường cho bà Trần Thị Diệu Linh khi chưa được sự đồng ý của Hiệu trưởng; bà Thủy trực tiếp nhận đơn, thư của công dân phản ánh về một số hành vi, việc làm đối với chính bản thân bà Thủy, nhưng bà Thủy không chuyển cho văn thư để vào sổ tiếp nhận đơn, không chuyển đến Hiệu trưởng xem xét và giải quyết theo quy định, mà tự đi thu thập chứng cứ để báo cáo giải trình với Đảng ủy xã Bản Phiệt và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bảo Thắng; vi phạm Quy định đạo đức nhà giáo: Có lời nói xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp.

Sau khi chỉ đạo công tác kiểm điểm, xử lý kỷ luật, phê bình bằng văn bản các tập thể, cá nhân có sai phạm, ngày 4/10/2019, UBND huyện tiếp tục ban hành văn bản giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Trường Tiểu học xã Bản Phiệt đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi danh hiệu thi đua, hiện vật, tiền thưởng của tập thể, cán bộ, viên chức nhà trường (đã được công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành trong 2 năm học 2017- 2018 và 2018 - 2019, trong đó có trường hợp của bà Phạm Thị Thanh Thủy, bà Phạm Thị Thu Hà và một số cá nhân có liên quan).

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Huyện ủy Bảo Thắng đang tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đảng ủy xã Bản Phiệt tiếp tục xem xét kỷ luật về Đảng đối với bà Phạm Thị Thu Hà, Hiệu trưởng, bà Phạm Thị Thanh Thủy và một số đảng viên có liên quan. Sau khi xử lý về Đảng và chính quyền, huyện sẽ tiếp tục xem xét điều động, luân chuyển những cá nhân có sai phạm, có biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ và kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để Trường Tiểu học xã Bản Phiệt hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Các vấn đề tại Trường Tiểu học xã Bản Phiệt, từ xử lý sai phạm đến công tác cán bộ sẽ được thực hiện công khai và thông tin đầy đủ cho các cơ quan thông tin, báo chí để tránh tình trạng thông tin một chiều, sai lệch, gây hoang mang cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh, ảnh hưởng không tốt đến môi trường giáo dục của nhà trường.

MINH HÀ
Tin trong ngành
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 3,523
  • Trong tuần: 9,606
  • Tất cả: 5,206,310
Đăng nhập