Bảo Thắng: 32 giáo viên sinh hoạt chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thời kỳ cách mạng 4.0”
Các giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên đề.

Tham gia sinh hoạt chuyên đề, 32 phó hiệu trưởng và giáo viên cốt cán của các trường tiểu học đã dự giờ quan sát lớp học có sử dụng công nghệ thông tin (thông qua tiện ích Sway và Skype) vào tiết học kết nối giữa Trường Tiểu học số 1 thị trấn Phố Lu với Trường Tiểu học số 2 thị trấn Phố Lu; chia sẻ các nội dung về kỹ thuật soạn bài trực tuyến và dạy học lớp học kết nối; chia sẻ giáo án qua không gian mạng và những lưu ý khi sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Lớp học kết nối giữa Trường Tiểu học số 1 và số 2 thị trấn Phố Lu.

Qua sinh hoạt chuyên đề, cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã có thêm thông tin, kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở cấp tiểu học trong thời kỳ cách mạng 4.0. Đồng thời, cùng nhau chia sẻ những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện tổ chức lớp học kết nối, lớp học không biên giới, qua đó đề xuất giải pháp phát huy tối ưu kỹ thuật dạy học tích cực, năng lực học tập của học sinh trong quá trình dạy học.

KIỀU THU
Từ cơ sở
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập