Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Lào Cai chuyển mình trong năm học mới 2018-2019

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) thành phố Lào Cai là đơn vị sựnghiệp được sáp nhập bởi Trung tâm dạy Nghề thành phố Lào Cai và trung tâm GDTX số 2 thành phố Lào Cai theo Quyết định của UBND tỉnh năm 2014. Những ngày đầu sáp nhập với nhiều khó khăn; cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị thực hành nghề đã lỗi thời, phải học ở hai địa điểm cách xa nhau; giáo viên có môn thì thừa, môn thì thiếu; chưa thu hút được người học do mới chỉ tập trung vào giảng dạy hệ Bổ túc văn hóa…

Bằng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm đã từng bước mở rộng quy mô, đadạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng giáo dục thu hút người học. Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Lào Cai xác định nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong tình hình mới là đổi mới công tác tuyển sinh; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong đơn vị; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học viên…

Năm học mới 2018 - 2019, Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Lào Cai tuyển sinh hệ Bổ túc văn hóa (BTVH) đạt 187% (187/100 chỉ tiêu giao), nâng tổng số lượng học viên hệBTVH lên 343 học viên, tăng 102 học viên so với năm học trước; ngoài ra, tuyển sinh được 164 học viên học nghề trình độ Trung cấp, Cao đẳng, nâng tỷ lệ họcviên học nghề tại Trung tâm lên 279 học viên. Chuyển biến nổi bật của Trung tâm là trang bị và phối hợp chặt chẽ với các trường Cao đẳng, TCCN trong và ngoài tỉnh đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng, học viên được tiếp cận với thiết bị thực hành nghề hiện đại, nâng cao chất lượng đào tạo từ đó thu hút người học.Quy mô từng bước được mở rộng, các loại hình bồi dưỡng ngắn hạn phát triển mạnh mẽ như dạy tiếng dân tộc Mông, nấu ăn, lễ tân khách sạn…, các lớp văn hóa kết hợp với học nghề đáp ứng nhu cầu của người lao động. Cán bộ, giáo viên, nhânviên nghiêm túc thực hiện Quy chế nội bộ, đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ chung; dân chủ trong bàn bạc đã tạo được không khí làm việc tích cực, tráchnhiệm, hiệu quả cao.


Chào đón năm học mới 2018 - 2019, thuận lợiluôn đan xen với khó khăn, thách thức. Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Lào Caicần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhất nhucầu học tập của người dân. Tích cực tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền, các tổchức, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mởrộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhânviên giữ vững ngọn lửa say mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học; từng bước đưa Trung tâm phát triển bền vững, là ngọn cờ đầu về Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Lào Cai nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung./.


Từ cơ sở
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập