tuyên truyền, giới thiệu Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 4524/UBND-VX
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung tuyên truyền, giới thiệu Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_cv_ve_tuyen_truyen_trang_ttdt_20210921070910666_signed_20210921081209165.pdf
Văn bản mới