Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực dạy học bằng Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Số: 1341/SGD&ĐT-TCCB
Ngày ban hành 25/07/2023
Ngày hiệu lực 25/07/2023
Trích yếu nội dung Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực dạy học bằng Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cong_van_xin_y_kien_gop_y_202320230725104616377_signed.pdf
Văn bản mới