QUYẾT ĐỊNH Đình chỉ hoạt động có thời hạn Trung tâm Ngoại ngữ Apax English
Số ký hiệu văn bản Số: 1271 /QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Đình chỉ hoạt động có thời hạn Trung tâm Ngoại ngữ Apax English
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1271apax_qd_dinh_chi_hoat_dong_co_20230929042028259_signed.pdf
Văn bản mới