CHỈ THỊ Về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục
Số ký hiệu văn bản Số 733/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 10/05/2023
Ngày hiệu lực 10/05/2023
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ Về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục
Hình thức văn bản CHỈ THỊ
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm du_thao_ct_chan_chinh_thuc_hien_qd_bo_shk-stt_giay_trinh_bt_20230511102418305300-1-.pdf
Văn bản mới