Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4945/BGDDT-NGCBQLGD 28/10/2021 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 649
Tải về 0
800/CT-BGDĐT 24/08/2021 CHỈ THỊ VỀ thực hiện nhiệm vuk năm học 2001-2002 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
Lượt xem: 395
Tải về 15
2551/QĐ-BGDĐT 04/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Lượt xem: 578
Tải về 7
1398/ BGDĐT- GDTC 23/04/2020 Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học chở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid- 19 trong trường học
Lượt xem: 3833
Tải về 9
550 /BGDĐT-GDTC 25/02/2020 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
Lượt xem: 897
Tải về 0
335/ BGDĐT- GDTrH 07/02/2020 Chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV
Lượt xem: 906
Tải về 0
25 /KH-SGD&ĐT 05/02/2020 KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
Lượt xem: 532
Tải về 0
269 / BGDDT-GDTC 03/02/2020 Hướng vẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV
Lượt xem: 380
Tải về 0
43/CĐ-BGDĐT 28/01/2020 CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Lượt xem: 341
Tải về 0
16 / GĐ-BGDĐT 02/01/2020 Ban hành kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ giáo dục và đào tạo
Lượt xem: 406
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH