Ap dụng biện pháp giám sát, cách ly phòng, chống COVID-19
Số ký hiệu văn bản 4647/UBND-VX
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung Ap dụng biện pháp giám sát, cách ly phòng, chống COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_259_ubnd_vx_ap_dung_cach_ly_n220210925114058664_signed_20210925115112792.pdf
Văn bản mới