Hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt,kểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 4986/UBND-VX
Ngày ban hành 16/10/2021
Ngày hiệu lực 16/10/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt,kểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-4986-ubnd.-hd-thuc-hien-cac-bien-phap-kiem-soat-hieu-qua-covid-19-1-.pdf
Văn bản mới