đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện hỗ trợ chi phí học tập (sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng..) cho học sinh ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1986/SGD&ĐT-KHTH
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện hỗ trợ chi phí học tập (sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng..) cho học sinh ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cong_van_1-_20211022_20211025020211025035626649_signed-1-.pdf
Văn bản mới