Tăng cường thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2055/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày hiệu lực 05/11/2021
Trích yếu nội dung Tăng cường thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 51121_thuc_hien_cac_bien_phap_20211105045540745_signed.pdf
Văn bản mới