Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 4945/BGDDT-NGCBQLGD
Ngày ban hành 28/10/2021
Ngày hiệu lực 28/10/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4945_bgddt_ngcbqlgd_202110280445105150.pdf
Văn bản mới