CHỈ THỊ VỀ thực hiện nhiệm vuk năm học 2001-2002 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
Số ký hiệu văn bản 800/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ VỀ thực hiện nhiệm vuk năm học 2001-2002 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 800_ct_bgddt.pdf
Văn bản mới