tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Số ký hiệu văn bản 3907/ UBND-VX
Ngày ban hành 18/08/2021
Ngày hiệu lực 18/08/2021
Trích yếu nội dung tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ubnd_thuc_hien_nghie_cac_bp_ph20210818101231073_signed_20210818104806546.pdf
Văn bản mới