Tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai”.
Số ký hiệu văn bản 63//SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022
Trích yếu nội dung Tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai”.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cong_van_don_doc_tham_gia_cuoc20220112043720303_signed.pdf
Văn bản mới