Triển khai, thực hiện văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Lào Cai về công tác Bảo hiểm và y tế trường học.
Số ký hiệu văn bản 1501/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Triển khai, thực hiện văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Lào Cai về công tác Bảo hiểm và y tế trường học.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 318trien_khai_van_ban_hd_cua_t20220831052919794_signed.pdf
Văn bản mới