QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác truyền thông Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 3015/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành 08/09/2022
Ngày hiệu lực 08/09/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác truyền thông Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Quyet_dinh_Ban_truyen_thong_na20220909112300837_Signed (1).pdf
Văn bản mới