Triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Lào Cai về công tác y tế trường học.
Số ký hiệu văn bản 1873/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày hiệu lực 14/10/2022
Trích yếu nội dung Triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Lào Cai về công tác y tế trường học.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1410Trien_khai_van_ban_HD_cua_20221014051642865_Signed.pdf
Văn bản mới